គ្រាន់តែឮ ចង់សើច!! បញ្ចូនអ្នកជម្ងឺបេះដូងមួយក្បាល ចូលធ្វើការវះ…បន្ទាប់ពី!!

នៅប្រទេសថៃជាប្រទេសមួយដែលសំបូរដោយរឿងប្លែកៗ ។ប្រទេសនេះក៏ជាប្រទេសដែលអភិរក្សខាងផ្នែកសត្វផងដែរ ហើយប្រជាជនភាគច្រើនក៏មានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរ។បហ្រោះពួកគេគិតថាចង់អោយប្រទេសនេះសំបូរទៅដោយសត្វគ្រប់ប្រភេទ ហើយម្យាងវិញទៀតពួកគេក៏ស្រលាញ់ជីវិតសត្វដូចជីវិតមនុស្សដែរ។ករណីមួយនេះដែលបានកើតនូវប្រទេសថៃ គឺក្រុមគ្រូពេទ្យបសុសត្វមួយក្រុមបានធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ និង ម៉ត់ចត់យ៉ាងខ្លាំងចំការវះកាត់អោយសត្វពស់មួយក្បាល។

ដោយគេបានអោយដឹងថាសត្វពស់មួយក្បាលនេះមានសាច់ដុះនៅក្នុងបេះដូង វាមានការប្រថុយប្រថានណាស់ក្នុងការវះកាត់នេះ ព្រោះវាអាចធ្វើអោយមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងសត្វពស់នេះនិងទាំងគ្រូពេទ្យដែល។តែជាចុងក្រោយក្រុមគ្រូពេទ្យបសុសត្វនេះក៏បានសំរេច ជោគជ័យដោយអាចធ្វើការវះកាត់បានសំរេច និង មិនមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតផង។ ខាងក្រោមនេះជារូបពោះដែលស្ថិតក្នុងពេលវះកាត់ ៖

ប្រភព៖ ខ្មែរណូត

Comments

comments

Loading…